logotypy

 

Projekt pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”. Projekt współfinansowany z funduszy unijnych. 

Wartość projektu opiewa na kwotę 578 172 121 zł,00 w tym 493 442 397,00 zł to środki UE, 34 144 342 zł – środki budżetu państwa, a 50 585 382,00 zł – wkład własny województwa mazowieckiego. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.

Projekt realizowany jest wspólnie z Partnerami Projektu, którymi są podmioty lecznicze zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-Państwowy Instytut Badawczy oraz 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego, razem 70 podmiotów prowadzących działalność w 75 lokalizacjach.

Okres realizacji: 28.02.2020 r. – 31.12.2023 r.

 

Bylibyśmy zobowiązani za używanie w mediach społecznościowych hasztagów:

#funduszeUE

#FunduszeEuropejskie

#FunduszedlaMazowsza

#UEpomaga

#covid19

#zostańdomu

A także oznaczanie profili na FB:

@FunduszedlaMazowsza

@EURegioPoland

@KomisjaEuropejskawPolsce

 

 

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń
w związku z pojawieniem siękoronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego"

 

zestawlogotyp

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego:

1) - wskazane przez wojewodę mazowieckiego do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości (zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w dniu 29.02.2020 r. oraz decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez wojewodę po tej dacie) – razem 70 podmiotów/lokalizacji;

2) - 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

 • zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);
 • zakup odczynników oraz materiałów medycznych;
 • zakup urządzeń do dezynfekcji;
 • zakup środków do dezynfekcji;
 • zakup środków ochrony indywidualnej;
 • zakup leków, szczepionek, testów;
 • stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;
 • inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.

Całkowita wartość projektu wynosi 480 mln zł, z czego 414 904 700 zł to środki europejskie, blisko 49 905 568 zł, to wkład własny Województwa Mazowieckiego, a 15 189 732 zł pochodzi z budżetu państwa. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Zakres zadań w projekcie obejmuje wydatki związane z: niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z adaptacją pomieszczeń niezbędną do uruchomienia aparatury), robotami remontowo-budowlanymi, zakupem środków ochrony jednorazowej i dezynfekcji, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa mieszkańców województwa mazowieckiego oraz ograniczenia rozprzestrzeniania się wirusa.
Okres realizacji: 2020-2022.

 

 

 

 

partnerzy UE

 

Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

w Warszawie  SPZOZ „MEDITRANS OSTROŁEKA” SPRiTS w Ostrołęce

 otrzymał  wsparcie w postaci materiałów ochrony osobistej :


Kombinezon ochronny 3 000 szt.
Rękawice  1 000 opakowań

 

 

partnerzy UE

 

Kolejnie środki ochrony indywidualnej przekazane w ramach projektu przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

    W dniach 10 i 16 grudnia 2021 r. Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego po raz kolejny przekazał naszej placówce środki ochrony indywidualnej. W ramach projektu „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego” zostały zakupione :

półmaski filtrujące FFP2 - 3 000 szt. oraz FFP3- 3 000 szt.

Bardzo dziękujemy za przekazane nam środki ochrony indywidualnej.

zestawlogotyp

 

 

 

 

 znaki strona www 1

 

 

 

 

 

partnerzy UE

 

 


 

 

W ramach skutecznej walki z wirusem SARS-CoV- 2 SPZOZ „MEDITRANS OSTROŁEKA” SPRiTS w Ostrołęce, dnia 3 września 2021r.  otrzymał dostawę środków ochrony osobistej od  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w postaci kombinezonów ochronnych w ilości 600 szt. Bardzo dziękujemy za wsparcie.

 


 

 

 

 

Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

w Warszawie  SPZOZ „MEDITRANS OSTROŁEKA” SPRiTS w Ostrołęce

 w dniu 16 lipca 2021 r. otrzymał  wsparcie w postaci materiałów ochrony osobistej :

Ochraniacze na buty 500 par
Kombinezon 500 szt.
Maski FFP2 3000 szt.
Maska chirurgiczna 10 000 szt.
Fartuchy barierowe 800 szt.
Płyn do dezynfekcji rąk 50 l
Płyn do dezynfekcji powierzani 50 l

Serdecznie dziękujemy za przekazane środki.
#funduszeUE #FunduszeEuropejskie #FunduszedlaMazowsza #UEpomaga #covid19 #zostańdomu

 

 

 

 

 

 

Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

w Warszawie  SPZOZ „MEDITRANS OSTROŁEKA” SPRiTS w Ostrołęce

 w dniu 15 czerwca 2021 r. otrzymał  wsparcie w postaci materiałów ochrony osobistej :


Maski  FFP3    1 900 szt.
Rękawice  400 opakowań
Fartuchy barierowe 960 szt.

Serdecznie dziękujemy za przekazane środki.

 #funduszeUE #FunduszeEuropejskie #FunduszedlaMazowsza #UEpomaga #covid19 #zostańdomu

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzięki wsparciu Województwa Mazowieckiego „MEDITRANS OSTROŁEKA” otrzymał 3 nowe ambulanse typu C Volkswagen Crafter wraz z wyposażeniem zakupione w ramach projektu UE "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" o wartości blisko 1 650 000 zł.

 #funduszeUE #FunduszeEuropejskie #FunduszedlaMazowsza #UEpomaga #covid19 #zostańdomu

IMG 20210609 092337

 IMG 20210609 092404

IMG 20210609 092411

IMG 20210609 092439

IMG 20210609 092525

IMG 20210609 092535

 

 

 


 

mazowsze logo

 

 

W trakcie trwania pandemii Sars-CoV-2 (rok 2020-2021), Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej ,,MEDITRANS OSTROŁĘKA"  Stacja Pogotowia Ratunkowego  i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce otrzymał wsparcie od Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w postaci środków ochrony osobistej.

W roku 2020 przekazane zostały:

maska chirurgiczna 94 200 szt.

Płyn do dezynfekcji  2 180 litrów

Maska FFP2    23 000 szt.

Maska FFP3    17 200 szt.

Kombinezon 7 625 szt.

Rękawice nitrylowe  1 035 opakowań

Gogle 1 300 szt.

Przyłbic e  2 700 szt.

Ochraniacze na obuwie 3 475 szt.

Fartuchy chirurgiczne 1 397 szt.

Pulsoksymetry  10 szt.

W roku 2021 :

Maski chirurgiczne  38 000 szt

Maski FFP2   9 600 szt.

Maski FFP3  1 650 szt.

Kombinezony 2 885 szt

Rękawice nitrylowe 2 900 opakowań

Ochraniacze na obuwie 1450 szt.

Fartuch chirurgiczny 3 530 szt.

Płyn do dezynfekcji  650 litrów

Pulsoksymtr 30 szt.

Namiot barierowy 3 szt.

Serdecznie dziękujemy za przekazane środki.

 #funduszeUE #FunduszeEuropejskie #FunduszedlaMazowsza #UEpomaga #covid19 #zostańdomu

 

 

mazowsze logo

 

 

 


 

 

28 grudnia 2020 r., dzięki wsparciu Województwa Mazowieckiego tabor SPZOZ „MEDITRANS OSTROŁĘKA” SPRiTS w Ostrołęce zasiliły dwie nowe karetki – Volkswagen Crafter oraz Volkswagen Transporter. Te nowoczesne środki transportu wyposażone m. in. w defibrylatory, urządzenia do automatycznego masażu serca, respiratory, nosze czy krzesełka kardiologiczne posłużą naszej placówce, jak zawsze, do ratowania życia   i zdrowia mieszkańców oraz do jeszcze skuteczniejszej walki z COVID-19. Przekazanie ambulansów ostrołęckiemu pogotowiu to niezwykle ważny wkład Samorządu Województwa Mazowieckiego w poprawę jakości świadczonych przez nas usług.

Dzięki wsparciu Województwa Mazowieckiego SPZOZ „MEDITRANS OSTROŁEKA” Zakupił dwa ambulanse MAN TGE wraz z niezbędnym wyposażeniem, które zostały dostarczone w 2020 roku.

W ramach projektu UE "Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" i pomocy Województwa Mazowieckiego otrzymaliśmy:

- 15 urządzeń do zamgławiania SAN HySpray wraz z 1000l preparatu do dezynfekcji;

- 5 defibrylatorów Lifepack 15 o wartości ok 70 000 zł każdy;

- 2 urządzeń do automatycznego masażu serca Lucas 3 o wartości ok 110 000 zł.

#funduszeUE #FunduszeEuropejskie #FunduszedlaMazowsza #UEpomaga #covid19 #zostańdomu

mazowsze logo

IMG 20201229 084012

IMG 20201229 084025

 

 IMG 20201229 084041

IMG 20201229 084046

IMG 20201229 084100

 

IMG 20201229 084108

IMG 20201229 084119

IMG 20201229 084418

IMG 20201229 084533


 

covid

 #funduszeUE #FunduszeEuropejskie #FunduszedlaMazowsza #UEpomaga #covid19 #zostańdomu

 

 

 

 

„Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”

 

 


 

 Ford Transit do walki z COVID-19 przekazany przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

 

 

polaczony

 

 

 

 

mazowsze logo

 

 

 


 

 zestawlogotyp

Projekt pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego

oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu Covid-19”

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

na lata 2014-2020, Działanie 9.2. Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Europejski Fundusz Społeczny

 

W związku z ogłoszonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 marca 2020 r. stanem zagrożenia epidemicznego obowiązującym od 14 marca 2020 r., a następnie od 20 marca 2020 r. stanem epidemii, Zarząd Województwa Mazowieckiego niezwłocznie podjął szereg działań związanych z tą wyjątkową sytuacją i włączył się aktywnie w działania mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 na terenie województwa mazowieckiego.

18 maja 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 673/131/20 w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu pozakonkursowego pt.: „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.2 „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Głównym celem projektu jest poprawa dostępności do usług opieki zdrowotnej poprzez zwiększenie możliwości wsparcia ratowniczego na terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 marca 2022 r.

 1. utrzymaniu zatrudnienia w stacjach pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego,

 2. utrzymaniu bieżącej pracy stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego,

 3. udzieleniu wsparcia pracownikom stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego, w tym m.in. posiłków z uwagi na wydłużony czas pracy oraz zapewnienie tymczasowego miejsca pobytu dla osób mieszkających na stałe z rodziną/mieszkających we wspólnym gospodarstwie domowym z innymi osobami,

 4. przeprowadzeniu niezbędnych szkoleń m.in. z zakresu stosowania środków ochronnych i ich bezpiecznego użytkowania, w tym także utylizacji.

Całkowita wartość projektu wynosi 55 249 996,50 zł zł, w tym:

 1. środki z Europejskiego Funduszu Społecznego w wysokości 44 199 997,20 zł

 2. środki z Budżetu Państwa w wysokości 7 182 499,54 zł

 3. wkład własny Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 3 867 499,76zł

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie a Partnerami Projektu są systemowe stacje pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego działające na terenie województwa mazowieckiego, tj.:

 1. Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" w Warszawie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie,

 2. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Meditrans Ostrołęka" Stacja Pogotowia Ratunkowego              i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce,

 3. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RM-MEDITRANS" Stacja Pogotowia Ratunkowego               i Transportu Sanitarnego w Siedlcach,

 4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku,

 5. Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu.

W ramach projektu możliwe jest sfinansowanie m.in:

 • dodatków specjalnych dla personelu medycznego oraz pracowników administracji i obsługi pracujących          w Stacjach Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego;

 • kosztów utylizacji zużytego sprzętu/środków ochrony; odbioru odpadów medycznych, w tym wysokozakaźnych;

 • wynajmu dodatkowych lokali/pomieszczeń w celu rozgęszczenia obecnie działających stacji wyczekiwania (bez tworzenia nowych).

 • szkoleń w celu zwiększenia skuteczności zwalczania epidemii SARS-CoV-2 przez podmioty prowadzące działalność w zakresie ratownictwa medycznego oraz transportu medycznego i sanitarnego.

 

 

zestawlogotyp

 


 

 

 

 30 czerwca SPZOZ „MEDITRANS OSTROŁĘKA” odebrał ambulans ratunkowy MAN TGE w zabudowie AMZ-Kutno wraz z wyposażeniem zakupiony przez WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE w ramach projektu pn. „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego”, realizowanego przez Województwo Mazowieckie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Nowoczesny ambulans jest wyposażony m. in. w defibrylator, respirator czy też urządzenie do kompresji klatki piersiowej, a jego wartość to blisko 600 000 zł. W najbliższym czasie będzie on służył w zespole „P” w Ostrołęce dla dobra mieszkańców miasta i okolic.

panorama

 

 

 #funduszeUE #FunduszeEuropejskie #FunduszedlaMazowsza #UEpomaga #covid19 #zostańdomu

 

 


 

logo

baner 2

 

 

 

Projekt E-Zdrowie dla Mazowsza

Projekt E-Zdrowie dla Mazowsza

Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce wziął udział w projekcie realizowanym przez Samorząd Województwa Mazowieckiego pn.: „E - zdrowie dla Mazowsza” wraz z 23 partnerami - podmiotami leczniczymi, dla których Województwo Mazowieckie jest podmiotem tworzącym lub właścicielem. Projekt ten był współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu II „Przyspieszenie e-rozwoju Mazowsza”, Działania 2.1 „Przeciwdziałanie wykluczeniu informacyjnemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

gotowe

Całkowita wartość projektu wyniosła 106 011 177,92 zł,
z czego:
wydatki kwalifikowalne to 100 125 686,52 zł,
w tym kwota dofinansowania z EFRR 85 106 833,54 zł,
kwota dofinansowania z BP 14 017 596,11 zł
oraz wkład własny Samorządu Województwa 1 001 257,82 zł.
Poziom dofinansowania wydatków kwalifikowalnych 99%.
Okres rzeczowej i finansowej realizacji projektu:
od 1 stycznia 2012 r. do 30 września 2016 r.
Wydatki kwalifikowalne zostały poniesione do 31 grudnia 2015 r.

W załączeniu szczegółowy opis Projektu "E-Zdrowie dla Mazowsza"

 #funduszeUE #FunduszeEuropejskie #FunduszedlaMazowsza #UEpomaga #covid19 #zostańdomu

Celem praktyk jest praktyczne przygotowanie studenta do samodzielnego wykonywania zawodu pielęgniarki lub ratownika medycznego. Student odbywa praktykę zgodnie z programem praktyk studenckich Uczelni na której się kształci.

   Nadzór merytoryczny oraz organizacyjny nad przebiegiem i realizacją praktyk studenckich w SPZOZ „MEDITRANS OSTROŁĘKA” SPRiTS w Ostrołęce czuwa Koordynator Praktyk – Pielęgniarz Koordynujący i Nadzorujący oraz Zastępca Koordynatora Praktyk – Pielęgniarz Koordynujący i Nadzorujący, powołani zarządzeniem przez Dyrektora SPZOZ „MEDITRANS OSTROŁĘKA” SPRiTS w Ostrołęce.

W załącznikach poniżej znajdują się niezbędne dokumenty do przedłożenia.

 1. Regulamin praktyk studenckich w SPZOZ MEDITRANS OSTROŁĘKA
 2. Załącznik nr 1 - Wniosek o wyrażenie zgody na odbycie praktyk
 3. Załącznik nr 2 - Porozumienie w sprawie studenckich praktyk zawodowych
 4. Załącznik nr 3 - Oświadczenie o odbyciu szkolenia stanowiskowego

 

W ramach współpracy z PZU Życie SA zakupiono trzy plecaki ratownicze TRM-19. Projekt sfinansowany z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA.

 

 

polaczone

 

 

 


 

 

W dniu 21 czerwca 2023 r. w siedzibie SPZOZ "MEDITRANS OSTROŁĘKA" przy Al. Róż w Wyszkowie odbyło się uroczyste przekazanie dwóch Ambulansów, które będą stacjonować w powiecie wyszkowskim. Zakup ambulansów w całości został sfinansowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Budżetu Obywatelskiego, który na zakup przeznaczył 1 098 420,00 złotych. W uroczystości udział wzięli miedzy innymi: Pani Elżbieta Lanc - członek zarządu województwa mazowieckiego, Pan Mirosław Augustyniak – Przewodniczący Rady Społecznej w SPZOZ "MEDITRANS OSTROŁĘKA", Pan Mirosław Dąbkowski - Dyrektor SPZOZ "MEDITRANS OSTROŁĘKA" oraz władze samorządowe miasta Wyszkowa oraz powiatu wyszkowskiego.

  SPZOZ "MEDITRANS OSTROŁĘKA" od stycznia 2023 roku bezpośrednio realizuje zadania systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego na terenie powiatu wyszkowskiego.  Ambulanse są podstawowym narzędziem ratującym życie i zdrowie, dlatego ważne jest aby były pewne
i niezawodne, zapewniające  na wysokim poziomie komfortowe
i bezpieczne warunki  dla Pacjenta. Dzięki wsparciu samorządu województwa mazowieckiego bezpieczeństwo pacjentów z miasta Wyszków oraz powiatu wyszkowskiego będą zapewniać dwa zupełnie nowe ambulanse oraz jeden
z grudnia ubiegłego roku.

  Dodatkowo pragniemy nadmienić, że obecnie SPZOZ "MEDITRANS OSTROŁĘKA" jest na etapie projektowania nowej siedziby dla Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Wyszkowie. Siedziba znajdować się będzie przy ul. Pułtuskiej. Budowa stacji będzie również możliwa dzięki wsparciu z budżetu województwa mazowieckiego.

DSCN0390

DSCN0435DSCN0455DSCN0462

DSCN0465

DSCN0472

DSCN0501

DSCN0504

 

 


 

 

 

Projekt pn. „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19” finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO WM 2014–2020

W związku z ogłoszonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 marca 2020 r. stanem zagrożenia epidemicznego obowiązującym od 14 marca 2020 r., a następnie od 20 marca 2020 r. stanem epidemii, Zarząd Województwa Mazowieckiego niezwłocznie podjął szereg działań związanych z tą wyjątkową sytuacją i włączył się aktywnie w działania mające na celu zapobieganie, przeciwdziałanie i zwalczanie COVID-19 na terenie województwa mazowieckiego.

18 maja 2020 r. Zarząd Województwa Mazowieckiego przyjął uchwałę nr 673/131/20 w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu pozakonkursowego pt.: „Zwiększenie potencjału zespołów ratownictwa medycznego oraz zespołów transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdziałaniu COVID-19” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem”, Działania 9.2 „Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej”, Poddziałania 9.2.2 „Zwiększenie dostępności usług zdrowotnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014–2020.

Całkowita wartość poniesionych wydatków to: 66 262 296,36 zł,  w tym:

EFS:  53 009 837,08 zł

Budżet Państwa: 8 470 050,05 zł

Wkład własny Samorządu Województwa Mazowieckiego: 4 782 409,23 zł

Okres realizacji projektu: od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2022 r.

Głównym celem projektu była poprawa dostępności do usług opieki zdrowotnej poprzez zwiększenie możliwości wsparcia ratowniczego na terenie województwa mazowieckiego w związku z epidemią spowodowaną koronawirusem SARS-CoV-2 w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2022 r, projekt współfinansowany z funduszy unijnych.

Liderem projektu było Województwo Mazowieckie a Partnerami były systemowe stacje pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego działające na terenie województwa mazowieckiego, tj.:

 • Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Warszawie;
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Płocku;
 • Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu;
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "RM-Meditrans" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach;
 • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Meditrans Ostrołęka" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce.

Partnerzy nie byli obciążeni obowiązkiem wniesienia wkładu własnego. Koszty pośrednie projektu stanowiły 10% poniesionych wydatków bezpośrednich i były rozliczane wyłącznie przez Partnerów Projektu.

Ze wsparcia w ramach projektu skorzystało 3 511 osób, w tym przeszkolono 1 005 osób z zakresu stosowania środków ochronnych i ich bezpiecznego użytkowania.

W ramach projektu sfinansowano:

 • dodatki specjalne do godziny pracy, w związku ze szczególnymi warunkami pracy związanymi z narażeniem na zachorowanie na COVID-19,
 • usługi w zakresie dezynfekcji i dekontaminacji oraz wsparcia logistycznego dla personelu ratownictwa medycznego oraz koszty utylizacji odpadów medycznych i zużytego sprzętu/środków ochrony, w tym wysokozakaźnych,
 • szkolenia, które były konieczne w celu zwiększenia skuteczności zwalczania epidemii SARS-CoV-2 m.in.  z zakresu stosowania środków ochronnych i ich bezpiecznego użytkowania, w tym także utylizacji
 • zakup środkow trwałych oraz wydatki w ramach cross-financingu.

Łączna wartość ww. wydatków bezpośrednich wyniosła 60 238 451,24 zł. Od tej kwoty 10% stanowiły koszty pośrednie w wysokości 6 023 845,12 zł.

logo Funduszy Europejskich, RP, Mazowsza i europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

pzu logo

 

 W ramach współpracy z PZU Życie SA zakupiono plecaki ratownicze z ampularium Medline 2szt. Projekt sfinansowany z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA.


 

 

Konkurs Lider Zmian dotyczy projektów współfinansowanych z Funduszy Europejskich na Mazowszu. W konkursie może wziąć udział każdy. Dla mieszkańców naszego regionu to świetna okazja, by rozejrzeć się w swoim otoczeniu i samemu ocenić, które z inicjatyw z dofinansowaniem z UE są ciekawe i wartościowe – poprawiają jakość naszego życia każdego dnia, przyczyniają się do rozwoju gospodarki czy sprawiają, że miejsce, w którym mieszkamy staje się piękniejsze, bardziej dostępne czy bardziej zielone. Dla tych, którzy skorzystali się z Funduszy Europejskich to szansa, aby wziąć udział w rywalizacji o tytuł Lidera Zmian. Wystarczy tylko zgłosić swój projekt! 

 

https://liderzmian.eu/glosowanie-2022/walka-z-pandemia-covid-19/spzoz-meditrans-ostroleka-stacja-pogotowia-ratunkowego-i-transportu-sanitarnego-w-ostrolece/?fbclid=IwAR0ClJ8DZS_cuMYRHJVzqDFT3uNq0PgOMaaUNy5gVy-26ry6IyWRLjURuow

 

 

 


 

bom 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bom 2022

 

 

bom 2022

 

 

 

 

 

W dniu 06.06.2022 r. w siedzibie "MEDITRANS OSTROŁĘKA" odbyła się prezentacja 2 ambulansów zakupionych w ramach Budżetu Obywatelskiego Mazowsza.

 

 

DSCN0303

DSCN0313

DSCN0315

DSCN0319

DSCN0323

DSCN0331

DSCN0347DSCN0351DSCN0369DSCN0376

 

solidarni z ukr

mazowsze logo

#MazowszesolidarnezUkrainą

Kolejne dwie karetki od samorządu Mazowsza dla Ukrainy

 

Woziły pacjentów z Ostrołęki i okolic, teraz będą służyć ukraińskim ratownikom. Dwie karetki z ostrołęckiego „Meditransu” trafią do Odessy i Lwowa. Oprócz w pełni wyposażonych pojazdów przekazane zostały apteczki przygotowane przez Mazowiecką Chorągiew ZHP. Decyzję o przekazaniu karetek podjął samorząd Mazowsza.

Samorząd województwa mazowieckiego od początku wojny w Ukrainie wspiera obwody partnerskie, m.in. przez przekazywanie pojazdów i sprzętu medycznego. Jak mówi członkini zarządu województwa Elżbieta Lanc, dostarczany sprzęt jest odpowiedzią na potrzeby wskazywane przez ukraińskich partnerów. – Nie możemy zapominać, że nasi przyjaciele zaatakowani przez Rosję nadal walczą i bronią swojego kraju. Dlatego w miarę możliwości wysyłamy kolejne karetki, sprzęt i środki, które będą ratować zdrowie i życie rannych – dodaje.

Karetki sprawne i gotowe do akcji

Do Ukrainy trafią tym razem dwa pojazdy do niedawna używane przez ostrołęckie pogotowie. To renault master z 2014 r. oraz volkswagen crafter z 2010 r. Pojazdy nie pracują już w ratownictwie systemowym, lecz są w pełni sprawne, a wraz z najważniejszym wyposażeniem będą cennym wsparciem dla ukraińskich ratowników.

– Warto pamiętać, że przekazanie karetek nie byłoby możliwe, gdyby nie regularne zakupy nowych pojazdów, między innymi z realizowanego przez nas unijnego programu covidowego – zauważa Janina Ewa Orzełowska, członkini zarządu województwa mazowieckiego. – Starsze, ale bardzo dobrze działające pojazdy zyskają drugie życie, i to w niezwykle ważnym celu.

W karetkach oprócz podstawowego wyposażenia, takiego jak butle na tlen medyczny, maski tlenowe czy nosze z platformą, znalazły się też dodatkowe środki przekazane przez stację pogotowia. To m.in. kombinezony ochronne, rękawice lateksowe, płyny do dezynfekcji, strzykawki, igły, zestawy porodowe, pościel medyczna i wenflony.

– Wojna wciąż trwa i nasza pomoc nadal jest bardzo potrzebna. Jestem przekonany, że karetki, które dobrze służyły ratownikom w Ostrołęce, teraz sprawdzą się na Ukrainie i pomogą uratować niejedno życie – podkreśla radny województwa Mirosław Augustyniak.

To już kolejna karetka przekazana z ostrołęckiej stacji pogotowia. Pod koniec kwietnia jedna z nich wyruszyła do szpitala w Tarnopolu. Jak mówi dyrektor ostrołęckiego „Meditransu” Mirosław Dąbkowski, przekazywane karetki są w bardzo dobrym stanie technicznym, przygotowane do natychmiastowego udzielania pomocy – Dodatkowo pojazdy są „po brzegi” wypełnione niezbędnymi medykamentami. Ta pomoc nie byłaby możliwa bez stałego wsparcia naszej jednostki ze strony samorządu województwa mazowieckiego – dodaje.

Pomagają także harcerze

Karetki i środki medyczne to niejedyna pomoc, jaka wyruszyła dziś do Odessy i Lwowa. W pojazdach znalazły się także apteczki przygotowane przez Mazowiecką Chorągiew ZHP. Harcerze wspólnie ze skautami z Niderlandów i Szwecji przekazali na początku maja br. łącznie 1000 apteczek, które są teraz przekazywane do Ukrainy przez urząd marszałkowski. W wyposażeniu zestawów znalazły się gazy opatrunkowe, opaski dziane, opaski elastyczne, przylepce, chusty trójkątne, paski do zamykania ran, hydrożele, koce termiczne czy płyny do dezynfekcji.


 

Mazowsze solidarne z Ukrainą

Łącznie Mazowsze przekazało już 12 karetek dla szpitali położonych w obwodach partnerskich (kijowski, lwowski, winnicki, odeski, a także tarnopolski). Uruchomiono także 5 mln zł z rezerwy budżetowej na doraźną pomoc, czyli m.in. zakup sprzętu medycznego i leków.

Samorząd Mazowsza udziela także pomocy uchodźcom, którzy znaleźli się w Polsce po wybuchu wojny. To m.in. pięć kursów pociągu humanitarnego Kolei Mazowieckich, 2 mln zł na przygotowanie darmowych posiłków, bezpłatna pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży, czy specjalna infolinia i doradztwo w Wojewódzkim Urzędzie Pracy.

W przygotowaniu jest także unijny projekt, dzięki któremu ponad 13 mln zł trafi na długofalową pomoc przybyłym z Ukrainy uchodźcom. Niedługo ruszą także szkolenia z udzielania pomocy medycznej w warunkach wojennych, kierowane m.in. do ludności ukraińskiej. Poprowadzi je warszawski „Meditrans”.

W pomoc zaangażowały się także oddziały Mazowieckiego Samorządowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, które przygotowały warsztaty wspierające adaptację ukraińskich uczniów w szkołach, a także organizują lekcje języka polskiego i zajęcia integracyjne dla dzieci i młodzieży.

DSCN0230

DSCN0287

DSCN0269

DSCN0248

DSCN0150

DSCN0154

DSCN0165

DSCN0168

DSCN0177

DSCN0193

DSCN0233

WhatsApp Image 2022 05 31 at 141249

WhatsApp Image 2022 05 31 at 141249 1

WhatsApp Image 2022 05 31 at 141252

WhatsApp Image 2022 05 31 at 141255

WhatsApp Image 2022 05 31 at 141257

WhatsApp Image 2022 05 31 at 141257 1

Meditrans Ostrołęka z pomocą dla Ukrainy

    Województwo mazowieckie od początku inwazji rosyjskiej angażuje się w działania pomocowe na rzecz Ukrainy. Pomoc kierowana jest zarówno do uchodźców uciekających przed wojną do Polski, jak i do osób i instytucji, które pomagają ofiarom wojny na terytorium Ukrainy.

   To właśnie w odpowiedzi na prośbę o pomoc z obwodów Tarnopolskiego i Winnickiego w dniu 25 kwietnia Meditrans Ostrołęka przekazał ambulans. Karetka z Ostrołęki trafi do Tarnopolskiego Szpitala Obwodowego „Hospicjum” Tarnopolskiej Rady Obwodowej, jak zaznaczył, w trakcie oficjalnego przekazania, Dyrektor Meditrans Ortrołęka, Mirosław Dąbkowski:

   - Karetka jest w pełni sprawna, oprócz standardowego wyposażenia, takiego jak nosze czy butle tlenowe, dodatkowo została doposażona w najbardziej potrzebne artykuły medyczne. W karetce znalazły się znaczne ilości środków opatrunkowych, jednorazowe zestawy medyczne do infuzji i iniekcji, środki ochrony indywidualnej oraz środki dezynfekcyjne a także zestawy pościeli medycznej.

   Karetka została przekazana przez nasz zespół na terytorium Ukrainy przedstawicielowi Tarnopolskiego Szpitala Obwodowego, mamy nadzieję, że będzie dobrze służyła i niosła pomoc potrzebującym.

   Dyrektor Mirosław Dąbrowski, dodał również, że to dzięki wcześniejszemu wsparciu ze strony samorządu województwa mazowieckiego, w postaci przekazania trzech karetek, Ostrołęcki Meditrans mógł udzielić pomocy potrzebującym sąsiadom. Przekazanie karetki Ukrainie nie wpłynie w negatywny sposób na ciągłość pracy Meditrans Ostrołęka.

   Mazowsze nie pozostawia swoich obwodów partnerskich bez pomocy w tych trudnych dla nich chwilach, oprócz sprzętu medycznego i karetek, przekazywana jest konkretna pomoc materialna. Łącznie Mazowsze przekazało Ukrainie już 5 mln zł, 10 karetek i dwa aparaty RTG. Jednak to nie koniec pomocy, ponieważ planowane są już kolejne działania.

1 2

 3

 4

 5

6

7

8

9

10

11

12


pzu logo

W ramach współpracy z PZU Życie SA zakupiono 8 szt. plecaków ratowniczych z ampularium.

Projekt sfinansowany z funduszu prewencyjnego PZU Życie SA.246044120 402398458094950 6763024241399029890 n

Serdecznie dziękujemy!!! Dzięki Państwa głosom, projekt doposażenia w kolejne dwa ambulanse zostanie zrealizowany w ramach drugiej edycji Budżet Obywatelski Mazowsza. W bieżącym roku zrealizowaliśmy tożsamy projekt, który wzbogacił nasz tabor o 2 nowoczesne ambulanse na bazie Mercedesa z zabudową W.A.S.


Dzięki wsparciu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

w Warszawie  dnia 29 września 2021 r.  SPZOZ „MEDITRANS OSTROŁEKA” SPRiTS w Ostrołęce

otrzymał  wsparcie w postaci materiałów ochrony osobistej :

Rękawiczki nitrylowe rozm. M - 1oo opakowań

Rękawiczki nitrylowe rozm.L - 200 opakowań
Rękawiczki nitrylowe rozm. XL - 400 opakowań

Serdecznie dziękujemy za przekazane środki.

 #funduszeUE #FunduszeEuropejskie #FunduszedlaMazowsza #UEpomaga #covid19 #zostańdomu

logo BOM i Marka Mazowsze 1

 plakat bom wrzesien 2021


W ramach skutecznej walki z wirusem SARS-CoV- 2 SPZOZ „MEDITRANS OSTROŁEKA” SPRiTS w Ostrołęce, dnia 3 września 2021r.  otrzymał dostawę środków ochrony osobistej od  Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie w postaci kombinezonów ochronnych w ilości 600 szt. Bardzo dziękujemy za wsparcie.


Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Banner duzy

Tytuł/nazwa konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu
Rodzaj konkursu z nagrodami Konkursy inne
Grupa docelowa Wolontariusze
Rok 2021
Edycja 11 
Data zakończenia naboru w konkursie 2021-09-30

Bezinteresownie pracują na rzecz drugiego człowieka, niosą pomoc potrzebującym, budują więzi oparte na zaufaniu i solidarności – tacy są wolontariusze z Mazowsza. Ich zaangażowanie i altruizm warto propagować i nagradzać!

Nominowani do konkursu mogą być zarówno pojedynczy wolontariusze, jak i grupy czy całe rodziny. Liczy się każda aktywność w dowolnym obszarze życia społecznego. Kandydatów mogą zgłaszać: organizacje pozarządowe, grupy samopomocowe, instytucje państwowe i samorządowe, a także podmioty, które realizują program wolontariatu prawniczego czy też osoby fizyczne korzystające z pomocy wolontariuszy. Jeden podmiot może wskazać od 1 do 5 kandydatur (każdą na osobnym formularzu).

Kapituła konkursu spośród nadesłanych zgłoszeń, wybierze laureatów w następujących kategoriach:

1)    wolontariat indywidualny;
2) wolontariat grupowy;
3) wolontariat w szkole lub przedszkolu;
4) wolontariat seniorów;
5) wolontariat w celu przeciwdziałania epidemii COVID-19.

Kandydatów należy zgłaszać na formularzu zgłoszeniowym od 1 do 30 września.

Wypełniony formularz wraz z opisem należy przekazać w jednej z niżej wskazanych form:

 • elektronicznej – na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., z tematem „XI edycja konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu” (formularz zgłoszeniowy oraz potwierdzenie działalności wolontariusza powinny mieć formę skanu np. w formacie pdf i zawierać podpisy kandydatów i osób dokonujących zgłoszenia lub reprezentujących podmiot zgłaszający lub potwierdzających działalność wolontariusza);
 • papierowej – na adres korespondencyjny:
  Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie
  Okrzei 35, 03-715 Warszawa
  z dopiskiem „Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy Biura Dialogu i Inicjatyw Społecznych, tel. 225979683.

Załączniki:


Nowy ambulans dla Specjalistycznego Zespołu

Ratownictwa Medycznego w Ostrowi Mazowieckiej


W obecnej sytuacji Zespoły Ratownictwa Medycznego znajdują się na pierwszej linii w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 wywołującym chorobę COVID-19. Zapotrzebowanie na środki ochrony indywidualnej oraz środki dezynfekujące i odkażające jest ogromne. Dlatego apelujemy o pomoc do wszystkich mogących nas wesprzeć. Skontaktujcie się z nami za pomocą tel. 29 765 03 00 lub drogą elektroniczną: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Dziękujemy za wsparcie w tych trudnych czasach

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie

PH-U „KURPIEWSKI”

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostrołęce

JBB Bałdyga

Mr. Chicken

Frangos Pizza & Burger House

MOELLE - Anna Tucholska

DOMINO  Magdalena Ołdakowska

FOLIMPEX – net

Olga Zarzycka Piórkowska - FABRYKA OGRODÓW- Warszawa
Justyna Zgoda - zrzutka.pl

DOMINO - Magdalena Ołdakowska Ostrów Maz. ul.Plac Ludwika Waryńskiego - Maseczki wielokrotnego użytku

Magda Trzaska Ostrów Mazowiecka  - Maseczki wielokrotnego użytku

Magdalena Bagińska  Ostrów Mazowiecka - Maseczki wielokrotnego użytku

4 Finance IT Warszawa - Piotr Rencławowicz - maski ochronne N95

7.TRIO Sp.J.- Eryk Starczewski - Nieskórz -  Przyłbice

Wiesław Knobloch - Wrocław  - Maski ochronne 3M , Maski ochronne NORTON

Magdalena, Anna i Jerzy Gajewscy Wrocław - Filtry do masek ochronnych

CANEXPOL  SP.Z O.O. - ul. Kolejowa 25 , 07-310 Ostrów Maz.- Wsparcie finansowe

ALPLA OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH SP. Z O. O.-  ul. Stolarska 6 , 34-300 ŻYWIEC - Filia Ostrów Mazowiecka - Wsparcie finansowe

NADLEŚNICTWO  OSTRÓW MAZ. - Ul.3 Maja 30 , 07-300 Ostrów Maz.- Wsparcie Finansowe

Bożena i Wiesław Grochowscy -Ostrów Mazowiecka - wypieki świąteczne

#WzywamyPomoc- Pogotowie obiadowe- organizacja charytatywna -współorganizator Jarosław Sarnowski "  U Sarnowskich", -ciepłe posiłki dla ratowników medycznych

Pokusa Kebab- Ostrów Maz. ul.Kilińskiego 2

New York City PIZZA - Ostrów Maz. ul. Zambrowska 106,        

Bar Przystanek - Ostrów Maz. ul. Lubiejewska 102,       

Chochla u Ogroda - Ostrów Maz. ul. Armii Krajowej 2

Licytacja charytatywna na pomoc medykom - Ostrów Maz. i okolice - organizator Dżesika Szymczyk

Justyna Zgoda - Olsztynek - pomoc ,organizacja strony internetowej ,wsparcie i pośrednictwo w dotarciu do firm udzielających pomocy

Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy – 500 szt. przyłbic

WOJEWÓDZTWO MAZOWIECKIE – Ford Transit Custom 9-cio osobowy

#funduszeUE #FunduszeEuropejskie #FunduszedlaMazowsza #UEpomaga #covid19 #zostańdomu

 

Bosch Home Polska – 10 zestawów pralka + suszarka #BoschwPogotowiu

SPZOZ „MEDITRANS OSTROŁĘKA” SPRiTS w Ostrołęce informuje, że nowym elementem profilaktycznym na każdej z podstacji ZRM oraz w zespołach transportowych są urządzenia do ozonowania ambulansów. Dezynfekcja ambulansu jest przeprowadzana zgodnie z procedurami, natomiast ozonowanie jest formą dodatkowej ochrony, zarówno dla zespołu, jak i dla pacjenta.

partnerzy UE wzr 1 ok 

Projekt „Zakup niezbędnego sprzętu oraz adaptacja pomieszczeń w związku z pojawieniem się koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie województwa mazowieckiego" jest realizowany przez samorząd województwa mazowieckiego. Całkowita wartość projektu to 150 mln zł, z czego 124,9 mln zł pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, projekt współfinansowany z funduszy unijnych.

Liderem projektu jest Województwo Mazowieckie, a partnerami projektu są podmioty lecznicze z obszaru województwa mazowieckiego:

1)         wskazane przez wojewodę mazowieckiego do pozostawania w stanie podwyższonej gotowości (zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w dniu 29.02.2020 r. oraz decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez wojewodę po tej dacie) – razem 70 podmiotów/lokalizacji;

2)         5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.

Projekt pozwoli na wyposażenie m.in. w niezbędny sprzęt podmioty, na które wojewoda mazowiecki nakłada obowiązek podwyższonej gotowości. Dzięki temu właściwą opieką medyczną objęci będą wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostaną osoby wymagające hospitalizacji z innych względów

Projekt obejmuje wydatki związane z niezbędną aparaturą medyczną i diagnostyczną (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia aparatury), środkami ochrony jednorazowej, tak aby zwiększyć możliwości diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie województwa mazowieckiego. W szczególności:

• zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z usługą remontowo-budowlaną niezbędną do uruchomienia tej aparatury);

• zakup odczynników oraz materiałów medycznych;

• zakup urządzeń do dezynfekcji;

• zakup środków do dezynfekcji;

• zakup środków ochrony indywidualnej;

• zakup leków, szczepionek, testów;

• stworzenie tymczasowych obiektów kubaturowych związanych z leczeniem i diagnostyką m.in. zakup, wynajem, niezbędne roboty budowlane;

• inne niezbędne wydatki, które pojawią się wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprzętu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w ścisłej koordynacji z wojewodą mazowieckim. Projekt zakłada możliwość elastycznego przenoszenia zakupionego sprzętu pomiędzy partnerami projektu, tak aby zapewnić jego optymalne wykorzystanie – dlatego też aparatura medyczna jest partnerom projektu wyłącznie użyczana, natomiast pozostały asortyment (środki podlegające zużyciu) jest przekazywany partnerom na własność w drodze darowizny.

Wartość projektu opiewa na kwotę 578 172 121 zł,00 w tym 493 442 397,00 zł to środki UE, 34 144 342 zł – środki budżetu państwa, a 50 585 382,00 zł – wkład własny województwa mazowieckiego. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020, projekt współfinansowany z funduszy unijnych.
Projekt realizowany jest wspólnie z Partnerami Projektu, którymi są podmioty lecznicze zlokalizowane na terenie województwa mazowieckiego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-Państwowy Instytut Badawczy oraz 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego, razem 70 podmiotów prowadzących działalność w 75 lokalizacjach. Okres realizacji: 28.02.2020 r. – 31.12.2023 r

#funduszeUE #FunduszeEuropejskie #FunduszedlaMazowsza #UEpomaga #covid19 #zostańdomu


 Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A.  - środki ochrony osobistej

Polski Czerwony Krzyż Oddział Ostrów Maz. ul.Widnichowska 21/1, 07-300 Ostrów Maz. - środki czystości

MIMAR  Maria Głębocka 07-300 Ostrów Maz. ul.Małkińska 53 - maski ochronne chirurgiczne

Michał Napiórkowski  ul.Rumuńska 13, 05-230 Kobyłka - wsparcie finansowe

Dżesika Szymczyk, Pęchratka Mała 38 - wsparcie finansowe, licytacja charytatywna

ZURAD Sp.z o.o.  z siedzibą w Ostrowi Mazowieckiej ul. Stacyjna 14 - Maseczki ochronne z włókniny medycznej certyfikowane

Justyna Zgoda   ul.Mickiewicza 8/4, 11-015 Olsztynek - wsparcie finansowe, zrzutka

Szanowni Państwo,

Centrum e-Zdrowia ostrzega przed zwiększoną ilością zagrożeń w cyberprzestrzeni. W związku z powyższym zalecamy zachowanie szczególnej ostrożności oraz podjęcie stosownych kroków zaradczych.

Podstawowy scenariusz ataku to dystrybucja złośliwego kodu poprzez korespondencję mailową. Rekomendujemy rozesłanie do użytkowników ostrzeżenia z prośbą o zachowanie szczególnej ostrożności w trakcie przeglądania korespondencji mailowych (poniżej załączamy zalecenia). W szczególności przed otwarciem załączników lub linków, w tym do chmurowych usług przechowywania plików (np. GoogleDrive, OneDrive itp.). Ponadto atakujący mogą wykorzystywać motyw związany z obecną sytuacją pandemiczną lub geopolityczną na świecie, bądź nawiązywać do informacji związanych z danym podmiotem, jak np. zmiana organizacji pracy. Złośliwe maile mogą też w treści zawierać fragmenty autentycznej korespondencji.


Podstawowe zasady bezpiecznego przeglądania korespondencji elektronicznej:
1. Należy upewnić się czy nadawca jest nam znany oraz czy faktycznie oczekiwaliśmy takiej korespondencji.
2. Nie należy otwierać korespondencji w sposób oczywisty nie związanej z pełnionymi obowiązkami. Jeśli otrzymujemy fakturę w Wydziale nie obsługującym w żaden sposób płatności, to nie otwieramy takiego maila.
3. Należy zwracać uwagę na otwierane załączniki. Złośliwe oprogramowanie może być ukryte pod dowolnym plikiem, także multimedialnym, np. pliki graficzne, PDFy, MS Word lub MS Excel, wideo, archiwa itp.
4. Należy zwracać uwagę na znajdujące się w treści wiadomości e-mail odnośniki. Zalecamy nie otwierać linków jeśli wydają się nam podejrzane.
5. Użytkownikom nie wolno otwierać maili bądź załączników pochodzących z nieznanych lub nie budzących zaufania źródeł.