Nasz projekt pn. "Zapewnienie wysokiego standardu ratownictwa medycznego poprzez zakup specjalistycznych ambulansów medycznych do obsługi rejonu Ostrołęka w woj. mazowieckim" w ramach poddziałania 1.3.2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego uzyskał z Unii Europejskiej dofinansowanie w kwocie 2 296 452,83 złotych.

Całkowita wartość projektu wynosi 3 061 937,11 PLN.


Pozwoliło to nam na dofinansowanie zakupu 13 sztuk ambulansów sanitarnych umozliwiających świadczenie usług medycznych w rejonie działania SPZOZ "MEDITRANS OSTROŁĘKA".

 

ZPORR  Unia