Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce

Mirosław Augustyniak - Przewodniczący Rady Społecznej, wyznaczony przez  Marszałka Województwa Mazowieckiego

Elżbieta Mech -  Członek Rady Społecznej, przedstawiciel Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Małgorzata Domurad -  Członek Rady Społecznej, przedstawiciel Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Krzysztof Winiarski -  Członek Rady Społecznej, przedstawiciel Sejmiku Województwa Mazowieckiego

Marta Daniłowska - Członek Rady Społecznej, przedstawiciel Wojewody Mazowieckiego

Uchwała Nr 1809/365/22 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 5 grudnia 2022 roku
w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce.

Uchwała Nr 580/400/23 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 11 kwietnia 2023 roku zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Społecznej w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej „MEDITRANS OSTROŁĘKA” Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostrołęce.