MDabkowski - Kopia 616x800

Dyrektor

Mirosław Dąbkowski

Od 15 lutego 2007 pełni funkcję dyrektora
SPZOZ "Meditrans Ostrołęka"


Zorczykowski

Z-ca dyrektora ds.med.

Mariusz Zorczykowski

 


 

Z-ca dyr. ds. techniczno - eksploatacyjnych

Krzysztof Bałdyga