SP ZOZ "MEDITRANS OSTROŁĘKA"
 
poza działalnością ratunkową prowadzi również usługi komercyjne: transportowe, warsztatowe, szkoleniowe.