W ramach wsp贸艂pracy z PZU 呕ycie SA zakupiono trzy plecaki ratownicze TRM-19. Projekt sfinansowany z funduszu prewencyjnego PZU 呕ycie SA.

 

 

polaczone

 

 

 


 

 

W dniu 21 czerwca 2023 r. w siedzibie SPZOZ "MEDITRANS OSTRO艁臉KA" przy Al. R贸偶 w Wyszkowie odby艂o si臋 uroczyste przekazanie dw贸ch Ambulans贸w, kt贸re b臋d膮 stacjonowa膰 w powiecie wyszkowskim. Zakup ambulans贸w w ca艂o艣ci zosta艂 sfinansowany przez Samorz膮d Wojew贸dztwa Mazowieckiego w ramach Bud偶etu Obywatelskiego, kt贸ry na zakup przeznaczy艂 1 098 420,00 z艂otych. W uroczysto艣ci udzia艂 wzi臋li miedzy innymi: Pani El偶bieta Lanc - cz艂onek zarz膮du wojew贸dztwa mazowieckiego, Pan Miros艂aw Augustyniak 鈥 Przewodnicz膮cy Rady Spo艂ecznej w SPZOZ "MEDITRANS OSTRO艁臉KA", Pan Miros艂aw D膮bkowski - Dyrektor SPZOZ "MEDITRANS OSTRO艁臉KA" oraz w艂adze samorz膮dowe miasta Wyszkowa oraz powiatu wyszkowskiego.

  SPZOZ "MEDITRANS OSTRO艁臉KA" od stycznia 2023 roku bezpo艣rednio realizuje zadania systemu Pa艅stwowego Ratownictwa Medycznego na terenie powiatu wyszkowskiego.  Ambulanse s膮 podstawowym narz臋dziem ratuj膮cym 偶ycie i zdrowie, dlatego wa偶ne jest aby by艂y pewne
i niezawodne, zapewniaj膮ce  na wysokim poziomie komfortowe
i bezpieczne warunki  dla Pacjenta. Dzi臋ki wsparciu samorz膮du wojew贸dztwa mazowieckiego bezpiecze艅stwo pacjent贸w z miasta Wyszk贸w oraz powiatu wyszkowskiego b臋d膮 zapewnia膰 dwa zupe艂nie nowe ambulanse oraz jeden
z grudnia ubieg艂ego roku.

  Dodatkowo pragniemy nadmieni膰, 偶e obecnie SPZOZ "MEDITRANS OSTRO艁臉KA" jest na etapie projektowania nowej siedziby dla Stacji Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Wyszkowie. Siedziba znajdowa膰 si臋 b臋dzie przy ul. Pu艂tuskiej. Budowa stacji b臋dzie r贸wnie偶 mo偶liwa dzi臋ki wsparciu z bud偶etu wojew贸dztwa mazowieckiego.

DSCN0390

DSCN0435DSCN0455DSCN0462

DSCN0465

DSCN0472

DSCN0501

DSCN0504

 

 


 

 

 

Projekt pn. 鈥瀂wi臋kszenie potencja艂u zespo艂贸w ratownictwa medycznego oraz zespo艂贸w transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdzia艂aniu COVID-19鈥 finansowany ze 艣rodk贸w Europejskiego Funduszu Spo艂ecznego w ramach RPO WM 2014鈥2020

W zwi膮zku z og艂oszonym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 13 marca 2020 r. stanem zagro偶enia epidemicznego obowi膮zuj膮cym od 14 marca 2020 r., a nast臋pnie od 20 marca 2020 r. stanem epidemii, Zarz膮d Wojew贸dztwa Mazowieckiego niezw艂ocznie podj膮艂 szereg dzia艂a艅 zwi膮zanych z t膮 wyj膮tkow膮 sytuacj膮 i w艂膮czy艂 si臋 aktywnie w dzia艂ania maj膮ce na celu zapobieganie, przeciwdzia艂anie i zwalczanie COVID-19 na terenie wojew贸dztwa mazowieckiego.

18 maja 2020 r. Zarz膮d Wojew贸dztwa Mazowieckiego przyj膮艂 uchwa艂臋 nr 673/131/20 w sprawie przyznania dofinansowania oraz zatwierdzenia zasad realizacji projektu pozakonkursowego pt.: 鈥瀂wi臋kszenie potencja艂u zespo艂贸w ratownictwa medycznego oraz zespo艂贸w transportu medycznego i sanitarnego w przeciwdzia艂aniu COVID-19鈥 realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX 鈥濿spieranie w艂膮czenia spo艂ecznego i walka z ub贸stwem鈥, Dzia艂ania 9.2 鈥濽s艂ugi spo艂eczne i us艂ugi opieki zdrowotnej鈥, Poddzia艂ania 9.2.2 鈥瀂wi臋kszenie dost臋pno艣ci us艂ug zdrowotnych鈥 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Mazowieckiego na lata 2014鈥2020.

Ca艂kowita warto艣膰 poniesionych wydatk贸w to: 66 262 296,36 z艂,  w tym:

EFS:  53 009 837,08 z艂

Bud偶et Pa艅stwa: 8 470 050,05 z艂

Wk艂ad w艂asny Samorz膮du Wojew贸dztwa Mazowieckiego: 4 782 409,23 z艂

Okres realizacji projektu: od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2022 r.

G艂贸wnym celem projektu by艂a poprawa dost臋pno艣ci do us艂ug opieki zdrowotnej poprzez zwi臋kszenie mo偶liwo艣ci wsparcia ratowniczego na terenie wojew贸dztwa mazowieckiego w zwi膮zku z epidemi膮 spowodowan膮 koronawirusem SARS-CoV-2 w okresie od 1 lutego 2020 r. do 31 lipca 2022 r, projekt wsp贸艂finansowany z funduszy unijnych.

Liderem projektu by艂o Wojew贸dztwo Mazowieckie a Partnerami by艂y systemowe stacje pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego dzia艂aj膮ce na terenie wojew贸dztwa mazowieckiego, tj.:

 • Wojew贸dzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego "Meditrans" Samodzielny Publiczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej w Warszawie;
 • Samodzielny Publiczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej Wojew贸dzka Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w P艂ocku;
 • Radomska Stacja Pogotowia Ratunkowego w Radomiu;
 • Samodzielny Publiczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej "RM-Meditrans" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Siedlcach;
 • Samodzielny Publiczny Zak艂ad Opieki Zdrowotnej "Meditrans Ostro艂臋ka" Stacja Pogotowia Ratunkowego i Transportu Sanitarnego w Ostro艂臋ce.

Partnerzy nie byli obci膮偶eni obowi膮zkiem wniesienia wk艂adu w艂asnego. Koszty po艣rednie projektu stanowi艂y 10% poniesionych wydatk贸w bezpo艣rednich i by艂y rozliczane wy艂膮cznie przez Partner贸w Projektu.

Ze wsparcia w ramach projektu skorzysta艂o 3 511 os贸b, w tym przeszkolono 1 005 os贸b z zakresu stosowania 艣rodk贸w ochronnych i ich bezpiecznego u偶ytkowania.

W ramach projektu sfinansowano:

 • dodatki specjalne do godziny pracy, w zwi膮zku ze szczeg贸lnymi warunkami pracy zwi膮zanymi z nara偶eniem na zachorowanie na COVID-19,
 • us艂ugi w zakresie dezynfekcji i dekontaminacji oraz wsparcia logistycznego dla personelu ratownictwa medycznego oraz koszty utylizacji odpad贸w medycznych i zu偶ytego sprz臋tu/艣rodk贸w ochrony, w tym wysokozaka藕nych,
 • szkolenia, kt贸re by艂y konieczne w celu zwi臋kszenia skuteczno艣ci zwalczania epidemii SARS-CoV-2 m.in.  z zakresu stosowania 艣rodk贸w ochronnych i ich bezpiecznego u偶ytkowania, w tym tak偶e utylizacji
 • zakup 艣rodkow trwa艂ych oraz wydatki w ramach cross-financingu.

艁膮czna warto艣膰 ww. wydatk贸w bezpo艣rednich wynios艂a 60 238 451,24 z艂. Od tej kwoty 10% stanowi艂y koszty po艣rednie w wysoko艣ci 6 023 845,12 z艂.

logo Funduszy Europejskich, RP, Mazowsza i europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych

 

 

 

 

 


 

 

 

 

 

pzu logo

 

 W ramach wsp贸艂pracy z PZU 呕ycie SA zakupiono plecaki ratownicze z ampularium Medline 2szt. Projekt sfinansowany z funduszu prewencyjnego PZU 呕ycie SA.


 

 

Konkurs Lider Zmian dotyczy projekt贸w wsp贸艂finansowanych z Funduszy Europejskich na Mazowszu. W konkursie mo偶e wzi膮膰 udzia艂 ka偶dy. Dla mieszka艅c贸w naszego regionu to 艣wietna okazja, by rozejrze膰 si臋 w swoim otoczeniu i samemu oceni膰, kt贸re z inicjatyw z dofinansowaniem z UE s膮 ciekawe i warto艣ciowe 鈥 poprawiaj膮 jako艣膰 naszego 偶ycia ka偶dego dnia, przyczyniaj膮 si臋 do rozwoju gospodarki czy sprawiaj膮, 偶e miejsce, w kt贸rym mieszkamy staje si臋 pi臋kniejsze, bardziej dost臋pne czy bardziej zielone. Dla tych, kt贸rzy skorzystali si臋 z Funduszy Europejskich to szansa, aby wzi膮膰 udzia艂 w rywalizacji o tytu艂 Lidera Zmian. Wystarczy tylko zg艂osi膰 sw贸j projekt! 

 

https://liderzmian.eu/glosowanie-2022/walka-z-pandemia-covid-19/spzoz-meditrans-ostroleka-stacja-pogotowia-ratunkowego-i-transportu-sanitarnego-w-ostrolece/?fbclid=IwAR0ClJ8DZS_cuMYRHJVzqDFT3uNq0PgOMaaUNy5gVy-26ry6IyWRLjURuow

 

 

 


 

bom 2022

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bom 2022

 

 

bom 2022

 

 

 

 

 

W dniu 06.06.2022 r. w siedzibie "MEDITRANS OSTRO艁臉KA" odby艂a si臋 prezentacja 2 ambulans贸w zakupionych w ramach Bud偶etu Obywatelskiego Mazowsza.

 

 

DSCN0303

DSCN0313

DSCN0315

DSCN0319

DSCN0323

DSCN0331

DSCN0347DSCN0351DSCN0369DSCN0376

 

solidarni z ukr

mazowsze logo

#MazowszesolidarnezUkrain膮

Kolejne dwie karetki od samorz膮du Mazowsza dla Ukrainy

 

Wozi艂y pacjent贸w z Ostro艂臋ki i okolic, teraz b臋d膮 s艂u偶y膰 ukrai艅skim ratownikom. Dwie karetki z ostro艂臋ckiego 鈥濵editransu鈥 trafi膮 do Odessy i Lwowa. Opr贸cz w pe艂ni wyposa偶onych pojazd贸w przekazane zosta艂y apteczki przygotowane przez Mazowieck膮 Chor膮giew ZHP. Decyzj臋 o przekazaniu karetek podj膮艂 samorz膮d Mazowsza.

Samorz膮d wojew贸dztwa mazowieckiego od pocz膮tku wojny w Ukrainie wspiera obwody partnerskie, m.in. przez przekazywanie pojazd贸w i sprz臋tu medycznego. Jak m贸wi cz艂onkini zarz膮du wojew贸dztwa El偶bieta Lanc, dostarczany sprz臋t jest odpowiedzi膮 na potrzeby wskazywane przez ukrai艅skich partner贸w. 鈥 Nie mo偶emy zapomina膰, 偶e nasi przyjaciele zaatakowani przez Rosj臋 nadal walcz膮 i broni膮 swojego kraju. Dlatego w miar臋 mo偶liwo艣ci wysy艂amy kolejne karetki, sprz臋t i 艣rodki, kt贸re b臋d膮 ratowa膰 zdrowie i 偶ycie rannych 鈥 dodaje.

Karetki sprawne i gotowe do akcji

Do Ukrainy trafi膮 tym razem dwa pojazdy do niedawna u偶ywane przez ostro艂臋ckie pogotowie. To renault master z 2014 r. oraz volkswagen crafter z 2010 r. Pojazdy nie pracuj膮 ju偶 w ratownictwie systemowym, lecz s膮 w pe艂ni sprawne, a wraz z najwa偶niejszym wyposa偶eniem b臋d膮 cennym wsparciem dla ukrai艅skich ratownik贸w.

鈥 Warto pami臋ta膰, 偶e przekazanie karetek nie by艂oby mo偶liwe, gdyby nie regularne zakupy nowych pojazd贸w, mi臋dzy innymi z realizowanego przez nas unijnego programu covidowego 鈥 zauwa偶a Janina Ewa Orze艂owska, cz艂onkini zarz膮du wojew贸dztwa mazowieckiego. 鈥 Starsze, ale bardzo dobrze dzia艂aj膮ce pojazdy zyskaj膮 drugie 偶ycie, i to w niezwykle wa偶nym celu.

W karetkach opr贸cz podstawowego wyposa偶enia, takiego jak butle na tlen medyczny, maski tlenowe czy nosze z platform膮, znalaz艂y si臋 te偶 dodatkowe 艣rodki przekazane przez stacj臋 pogotowia. To m.in. kombinezony ochronne, r臋kawice lateksowe, p艂yny do dezynfekcji, strzykawki, ig艂y, zestawy porodowe, po艣ciel medyczna i wenflony.

鈥 Wojna wci膮偶 trwa i nasza pomoc nadal jest bardzo potrzebna. Jestem przekonany, 偶e karetki, kt贸re dobrze s艂u偶y艂y ratownikom w Ostro艂臋ce, teraz sprawdz膮 si臋 na Ukrainie i pomog膮 uratowa膰 niejedno 偶ycie 鈥 podkre艣la radny wojew贸dztwa Miros艂aw Augustyniak.

To ju偶 kolejna karetka przekazana z ostro艂臋ckiej stacji pogotowia. Pod koniec kwietnia jedna z nich wyruszy艂a do szpitala w Tarnopolu. Jak m贸wi dyrektor ostro艂臋ckiego 鈥濵editransu鈥 Miros艂aw D膮bkowski, przekazywane karetki s膮 w bardzo dobrym stanie technicznym, przygotowane do natychmiastowego udzielania pomocy 鈥 Dodatkowo pojazdy s膮 鈥瀙o brzegi鈥 wype艂nione niezb臋dnymi medykamentami. Ta pomoc nie by艂aby mo偶liwa bez sta艂ego wsparcia naszej jednostki ze strony samorz膮du wojew贸dztwa mazowieckiego 鈥 dodaje.

Pomagaj膮 tak偶e harcerze

Karetki i 艣rodki medyczne to niejedyna pomoc, jaka wyruszy艂a dzi艣 do Odessy i Lwowa. W pojazdach znalaz艂y si臋 tak偶e apteczki przygotowane przez Mazowieck膮 Chor膮giew ZHP. Harcerze wsp贸lnie ze skautami z Niderland贸w i Szwecji przekazali na pocz膮tku maja br. 艂膮cznie 1000 apteczek, kt贸re s膮 teraz przekazywane do Ukrainy przez urz膮d marsza艂kowski. W wyposa偶eniu zestaw贸w znalaz艂y si臋 gazy opatrunkowe, opaski dziane, opaski elastyczne, przylepce, chusty tr贸jk膮tne, paski do zamykania ran, hydro偶ele, koce termiczne czy p艂yny do dezynfekcji.


 

Mazowsze solidarne z Ukrain膮

艁膮cznie Mazowsze przekaza艂o ju偶 12 karetek dla szpitali po艂o偶onych w obwodach partnerskich (kijowski, lwowski, winnicki, odeski, a tak偶e tarnopolski). Uruchomiono tak偶e 5 mln z艂 z rezerwy bud偶etowej na dora藕n膮 pomoc, czyli m.in. zakup sprz臋tu medycznego i lek贸w.

Samorz膮d Mazowsza udziela tak偶e pomocy uchod藕com, kt贸rzy znale藕li si臋 w Polsce po wybuchu wojny. To m.in. pi臋膰 kurs贸w poci膮gu humanitarnego Kolei Mazowieckich, 2 mln z艂 na przygotowanie darmowych posi艂k贸w, bezp艂atna pomoc psychologiczna dla dzieci i m艂odzie偶y, czy specjalna infolinia i doradztwo w Wojew贸dzkim Urz臋dzie Pracy.

W przygotowaniu jest tak偶e unijny projekt, dzi臋ki kt贸remu ponad 13 mln z艂 trafi na d艂ugofalow膮 pomoc przyby艂ym z Ukrainy uchod藕com. Nied艂ugo rusz膮 tak偶e szkolenia z udzielania pomocy medycznej w warunkach wojennych, kierowane m.in. do ludno艣ci ukrai艅skiej. Poprowadzi je warszawski 鈥濵editrans鈥.

W pomoc zaanga偶owa艂y si臋 tak偶e oddzia艂y Mazowieckiego Samorz膮dowego Centrum Doskonalenia Nauczycieli, kt贸re przygotowa艂y warsztaty wspieraj膮ce adaptacj臋 ukrai艅skich uczni贸w w szko艂ach, a tak偶e organizuj膮 lekcje j臋zyka polskiego i zaj臋cia integracyjne dla dzieci i m艂odzie偶y.

DSCN0230

DSCN0287

DSCN0269

DSCN0248

DSCN0150

DSCN0154

DSCN0165

DSCN0168

DSCN0177

DSCN0193

DSCN0233

WhatsApp Image 2022 05 31 at 141249

WhatsApp Image 2022 05 31 at 141249 1

WhatsApp Image 2022 05 31 at 141252

WhatsApp Image 2022 05 31 at 141255

WhatsApp Image 2022 05 31 at 141257

WhatsApp Image 2022 05 31 at 141257 1

Meditrans Ostro艂臋ka z pomoc膮 dla Ukrainy

    Wojew贸dztwo mazowieckie od pocz膮tku inwazji rosyjskiej anga偶uje si臋 w dzia艂ania pomocowe na rzecz Ukrainy. Pomoc kierowana jest zar贸wno do uchod藕c贸w uciekaj膮cych przed wojn膮 do Polski, jak i do os贸b i instytucji, kt贸re pomagaj膮 ofiarom wojny na terytorium Ukrainy.

   To w艂a艣nie w odpowiedzi na pro艣b臋 o pomoc z obwod贸w Tarnopolskiego i Winnickiego w dniu 25 kwietnia Meditrans Ostro艂臋ka przekaza艂 ambulans. Karetka z Ostro艂臋ki trafi do Tarnopolskiego Szpitala Obwodowego 鈥濰ospicjum鈥 Tarnopolskiej Rady Obwodowej, jak zaznaczy艂, w trakcie oficjalnego przekazania, Dyrektor Meditrans Ortro艂臋ka, Miros艂aw D膮bkowski:

   - Karetka jest w pe艂ni sprawna, opr贸cz standardowego wyposa偶enia, takiego jak nosze czy butle tlenowe, dodatkowo zosta艂a doposa偶ona w najbardziej potrzebne artyku艂y medyczne. W karetce znalaz艂y si臋 znaczne ilo艣ci 艣rodk贸w opatrunkowych, jednorazowe zestawy medyczne do infuzji i iniekcji, 艣rodki ochrony indywidualnej oraz 艣rodki dezynfekcyjne a tak偶e zestawy po艣cieli medycznej.

   Karetka zosta艂a przekazana przez nasz zesp贸艂 na terytorium Ukrainy przedstawicielowi Tarnopolskiego Szpitala Obwodowego, mamy nadziej臋, 偶e b臋dzie dobrze s艂u偶y艂a i nios艂a pomoc potrzebuj膮cym.

   Dyrektor Miros艂aw D膮browski, doda艂 r贸wnie偶, 偶e to dzi臋ki wcze艣niejszemu wsparciu ze strony samorz膮du wojew贸dztwa mazowieckiego, w postaci przekazania trzech karetek, Ostro艂臋cki Meditrans m贸g艂 udzieli膰 pomocy potrzebuj膮cym s膮siadom. Przekazanie karetki Ukrainie nie wp艂ynie w negatywny spos贸b na ci膮g艂o艣膰 pracy Meditrans Ostro艂臋ka.

   Mazowsze nie pozostawia swoich obwod贸w partnerskich bez pomocy w tych trudnych dla nich chwilach, opr贸cz sprz臋tu medycznego i karetek, przekazywana jest konkretna pomoc materialna. 艁膮cznie Mazowsze przekaza艂o Ukrainie ju偶 5 mln z艂, 10 karetek i dwa aparaty RTG. Jednak to nie koniec pomocy, poniewa偶 planowane s膮 ju偶 kolejne dzia艂ania.

1 2

 3

 4

 5

6

7

8

9

10

11

12


pzu logo

W ramach wsp贸艂pracy z PZU 呕ycie SA zakupiono 8 szt. plecak贸w ratowniczych z ampularium.

Projekt sfinansowany z funduszu prewencyjnego PZU 呕ycie SA.246044120 402398458094950 6763024241399029890 n

Serdecznie dzi臋kujemy!!! Dzi臋ki Pa艅stwa g艂osom, projekt doposa偶enia w kolejne dwa ambulanse zostanie zrealizowany w ramach drugiej edycji Bud偶et Obywatelski Mazowsza. W bie偶膮cym roku zrealizowali艣my to偶samy projekt, kt贸ry wzbogaci艂 nasz tabor o 2 nowoczesne ambulanse na bazie Mercedesa z zabudow膮 W.A.S.


Dzi臋ki wsparciu Urz臋du Marsza艂kowskiego Wojew贸dztwa Mazowieckiego

w Warszawie  dnia 29 wrze艣nia 2021 r.  SPZOZ 鈥濵EDITRANS OSTRO艁EKA鈥 SPRiTS w Ostro艂臋ce

otrzyma艂  wsparcie w postaci materia艂贸w ochrony osobistej :

R臋kawiczki nitrylowe rozm. M - 1oo opakowa艅

R臋kawiczki nitrylowe rozm.L - 200 opakowa艅
R臋kawiczki nitrylowe rozm. XL - 400 opakowa艅

Serdecznie dzi臋kujemy za przekazane 艣rodki.

 #funduszeUE #FunduszeEuropejskie #FunduszedlaMazowsza #UEpomaga #covid19 #zosta艅domu

logo BOM i Marka Mazowsze 1

 plakat bom wrzesien 2021


W ramach skutecznej walki z wirusem SARS-CoV- 2 SPZOZ 鈥濵EDITRANS OSTRO艁EKA鈥 SPRiTS w Ostro艂臋ce, dnia 3 wrze艣nia 2021r.  otrzyma艂 dostaw臋 艣rodk贸w ochrony osobistej od  Urz臋du Marsza艂kowskiego Wojew贸dztwa Mazowieckiego w Warszawie w postaci kombinezon贸w ochronnych w ilo艣ci 600 szt. Bardzo dzi臋kujemy za wsparcie.


Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Banner duzy

Tytu艂/nazwa konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu
Rodzaj konkursu z nagrodami Konkursy inne
Grupa docelowa Wolontariusze
Rok 2021
Edycja 11 
Data zako艅czenia naboru w konkursie 2021-09-30

Bezinteresownie pracuj膮 na rzecz drugiego cz艂owieka, nios膮 pomoc potrzebuj膮cym, buduj膮 wi臋zi oparte na zaufaniu i solidarno艣ci 鈥 tacy s膮 wolontariusze z Mazowsza. Ich zaanga偶owanie i altruizm warto propagowa膰 i nagradza膰!

Nominowani do konkursu mog膮 by膰 zar贸wno pojedynczy wolontariusze, jak i grupy czy ca艂e rodziny. Liczy si臋 ka偶da aktywno艣膰 w dowolnym obszarze 偶ycia spo艂ecznego. Kandydat贸w mog膮 zg艂asza膰: organizacje pozarz膮dowe, grupy samopomocowe, instytucje pa艅stwowe i samorz膮dowe, a tak偶e podmioty, kt贸re realizuj膮 program wolontariatu prawniczego czy te偶 osoby fizyczne korzystaj膮ce z pomocy wolontariuszy. Jeden podmiot mo偶e wskaza膰 od 1 do 5 kandydatur (ka偶d膮 na osobnym formularzu).

Kapitu艂a konkursu spo艣r贸d nades艂anych zg艂osze艅, wybierze laureat贸w w nast臋puj膮cych kategoriach:

1)    wolontariat indywidualny;
2) wolontariat grupowy;
3) wolontariat w szkole lub przedszkolu;
4) wolontariat senior贸w;
5) wolontariat w celu przeciwdzia艂ania epidemii COVID-19.

Kandydat贸w nale偶y zg艂asza膰 na formularzu zg艂oszeniowym od 1 do 30 wrze艣nia.

Wype艂niony formularz wraz z opisem nale偶y przekaza膰 w jednej z ni偶ej wskazanych form:

 • elektronicznej 鈥 na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript., z tematem 鈥XI edycja konkursu Mazowieckie Barwy Wolontariatu鈥 (formularz zg艂oszeniowy oraz potwierdzenie dzia艂alno艣ci wolontariusza powinny mie膰 form臋 skanu np. w formacie pdf i zawiera膰 podpisy kandydat贸w i os贸b dokonuj膮cych zg艂oszenia lub reprezentuj膮cych podmiot zg艂aszaj膮cy lub potwierdzaj膮cych dzia艂alno艣膰 wolontariusza);
 • papierowej 鈥 na adres korespondencyjny:
  Urz膮d Marsza艂kowski Wojew贸dztwa Mazowieckiego w Warszawie
  Okrzei 35, 03-715 Warszawa
  z dopiskiem 鈥濵azowieckie Barwy Wolontariatu鈥.

Dodatkowych informacji udzielaj膮 pracownicy Biura Dialogu i Inicjatyw Spo艂ecznych, tel. 225979683.

Za艂膮czniki:


Nowy ambulans dla Specjalistycznego Zespo艂u

Ratownictwa Medycznego w Ostrowi Mazowieckiej


W obecnej sytuacji Zespo艂y Ratownictwa Medycznego znajduj膮 si臋 na pierwszej linii w walce z koronawirusem SARS-CoV-2 wywo艂uj膮cym chorob臋 COVID-19. Zapotrzebowanie na 艣rodki ochrony indywidualnej oraz 艣rodki dezynfekuj膮ce i odka偶aj膮ce jest ogromne. Dlatego apelujemy o pomoc do wszystkich mog膮cych nas wesprze膰. Skontaktujcie si臋 z nami za pomoc膮 tel. 29 765 03 00 lub drog膮 elektroniczn膮: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczy膰, konieczne jest w艂膮czenie w przegl膮darce obs艂ugi JavaScript.

Dzi臋kujemy za wsparcie w tych trudnych czasach

Urz膮d Marsza艂kowski Wojew贸dztwa Mazowieckiego w Warszawie

PH-U 鈥濳URPIEWSKI鈥

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ostro艂臋ce

JBB Ba艂dyga

Mr. Chicken

Frangos Pizza & Burger House

MOELLE - Anna Tucholska

DOMINO  Magdalena O艂dakowska

FOLIMPEX 鈥 net

Olga Zarzycka Pi贸rkowska - FABRYKA OGROD脫W- Warszawa
Justyna Zgoda - zrzutka.pl

DOMINO - Magdalena O艂dakowska Ostr贸w Maz. ul.Plac Ludwika Wary艅skiego - Maseczki wielokrotnego u偶ytku

Magda Trzaska Ostr贸w Mazowiecka  - Maseczki wielokrotnego u偶ytku

Magdalena Bagi艅ska  Ostr贸w Mazowiecka - Maseczki wielokrotnego u偶ytku

4 Finance IT Warszawa - Piotr Renc艂awowicz - maski ochronne N95

7.TRIO Sp.J.- Eryk Starczewski - Niesk贸rz -  Przy艂bice

Wies艂aw Knobloch - Wroc艂aw  - Maski ochronne 3M , Maski ochronne NORTON

Magdalena, Anna i Jerzy Gajewscy Wroc艂aw - Filtry do masek ochronnych

CANEXPOL  SP.Z O.O. - ul. Kolejowa 25 , 07-310 Ostr贸w Maz.- Wsparcie finansowe

ALPLA OPAKOWANIA Z TWORZYW SZTUCZNYCH SP. Z O. O.-  ul. Stolarska 6 , 34-300 呕YWIEC - Filia Ostr贸w Mazowiecka - Wsparcie finansowe

NADLE艢NICTWO  OSTR脫W MAZ. - Ul.3 Maja 30 , 07-300 Ostr贸w Maz.- Wsparcie Finansowe

Bo偶ena i Wies艂aw Grochowscy -Ostr贸w Mazowiecka - wypieki 艣wi膮teczne

#WzywamyPomoc- Pogotowie obiadowe- organizacja charytatywna -wsp贸艂organizator Jaros艂aw Sarnowski "  U Sarnowskich", -ciep艂e posi艂ki dla ratownik贸w medycznych

Pokusa Kebab- Ostr贸w Maz. ul.Kili艅skiego 2

New York City PIZZA - Ostr贸w Maz. ul. Zambrowska 106,        

Bar Przystanek - Ostr贸w Maz. ul. Lubiejewska 102,       

Chochla u Ogroda - Ostr贸w Maz. ul. Armii Krajowej 2

Licytacja charytatywna na pomoc medykom - Ostr贸w Maz. i okolice - organizator D偶esika Szymczyk

Justyna Zgoda - Olsztynek - pomoc ,organizacja strony internetowej ,wsparcie i po艣rednictwo w dotarciu do firm udzielaj膮cych pomocy

Fundacja Wielkiej Orkiestry 艢wi膮tecznej Pomocy 鈥 500 szt. przy艂bic

WOJEW脫DZTWO MAZOWIECKIE 鈥 Ford Transit Custom 9-cio osobowy

#funduszeUE #FunduszeEuropejskie #FunduszedlaMazowsza #UEpomaga #covid19 #zosta艅domu

 

Bosch Home Polska 鈥 10 zestaw贸w pralka + suszarka #BoschwPogotowiu

SPZOZ 鈥濵EDITRANS OSTRO艁臉KA鈥 SPRiTS w Ostro艂臋ce informuje, 偶e nowym elementem profilaktycznym na ka偶dej z podstacji ZRM oraz w zespo艂ach transportowych s膮 urz膮dzenia do ozonowania ambulans贸w. Dezynfekcja ambulansu jest przeprowadzana zgodnie z procedurami, natomiast ozonowanie jest form膮 dodatkowej ochrony, zar贸wno dla zespo艂u, jak i dla pacjenta.

partnerzy UE wzr 1 ok 

Projekt 鈥Zakup niezb臋dnego sprz臋tu oraz adaptacja pomieszcze艅 w zwi膮zku z pojawieniem si臋 koronawirusa SARS-CoV-2 na terenie wojew贸dztwa mazowieckiego" jest realizowany przez samorz膮d wojew贸dztwa mazowieckiego. Ca艂kowita warto艣膰 projektu to 150 mln z艂, z czego 124,9 mln z艂 pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, projekt wsp贸艂finansowany z funduszy unijnych.

Liderem projektu jest Wojew贸dztwo Mazowieckie, a partnerami projektu s膮 podmioty lecznicze z obszaru wojew贸dztwa mazowieckiego:

1)         wskazane przez wojewod臋 mazowieckiego do pozostawania w stanie podwy偶szonej gotowo艣ci (zgodnie z obwieszczeniem opublikowanym w dniu 29.02.2020 r. oraz decyzjami administracyjnymi wydawanymi przez wojewod臋 po tej dacie) 鈥 razem 70 podmiot贸w/lokalizacji;

2)         5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego.

Projekt pozwoli na wyposa偶enie m.in. w niezb臋dny sprz臋t podmioty, na kt贸re wojewoda mazowiecki nak艂ada obowi膮zek podwy偶szonej gotowo艣ci. Dzi臋ki temu w艂a艣ciw膮 opiek膮 medyczn膮 obj臋ci b臋d膮 wszyscy pacjenci z objawami koronawirusa oraz odizolowane zostan膮 osoby wymagaj膮ce hospitalizacji z innych wzgl臋d贸w

Projekt obejmuje wydatki zwi膮zane z niezb臋dn膮 aparatur膮 medyczn膮 i diagnostyczn膮 (wraz z us艂ug膮 remontowo-budowlan膮 niezb臋dn膮 do uruchomienia aparatury), 艣rodkami ochrony jednorazowej, tak aby zwi臋kszy膰 mo偶liwo艣ci diagnostyczne, ratownicze i medyczne na terenie wojew贸dztwa mazowieckiego. W szczeg贸lno艣ci:

鈥 zakup lub wynajem aparatury medycznej i diagnostycznej (wraz z us艂ug膮 remontowo-budowlan膮 niezb臋dn膮 do uruchomienia tej aparatury);

鈥 zakup odczynnik贸w oraz materia艂贸w medycznych;

鈥 zakup urz膮dze艅 do dezynfekcji;

鈥 zakup 艣rodk贸w do dezynfekcji;

鈥 zakup 艣rodk贸w ochrony indywidualnej;

鈥 zakup lek贸w, szczepionek, test贸w;

鈥 stworzenie tymczasowych obiekt贸w kubaturowych zwi膮zanych z leczeniem i diagnostyk膮 m.in. zakup, wynajem, niezb臋dne roboty budowlane;

鈥 inne niezb臋dne wydatki, kt贸re pojawi膮 si臋 wraz z potencjalnym rozwojem epidemii.

Decyzja o ostatecznym zakresie i miejscu realizacji projektu, w tym o lokalizacji zakupionego sprz臋tu, jest podejmowana w oparciu o aktualne potrzeby w 艣cis艂ej koordynacji z wojewod膮 mazowieckim. Projekt zak艂ada mo偶liwo艣膰 elastycznego przenoszenia zakupionego sprz臋tu pomi臋dzy partnerami projektu, tak aby zapewni膰 jego optymalne wykorzystanie 鈥 dlatego te偶 aparatura medyczna jest partnerom projektu wy艂膮cznie u偶yczana, natomiast pozosta艂y asortyment (艣rodki podlegaj膮ce zu偶yciu) jest przekazywany partnerom na w艂asno艣膰 w drodze darowizny.

Warto艣膰 projektu opiewa na kwot臋 578 172 121 z艂,00 w tym 493 442 397,00 z艂 to 艣rodki UE, 34 144 342 z艂 鈥 艣rodki bud偶etu pa艅stwa, a 50 585 382,00 z艂 鈥 wk艂ad w艂asny wojew贸dztwa mazowieckiego. Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojew贸dztwa Mazowieckiego 2014-2020, projekt wsp贸艂finansowany z funduszy unijnych.
Projekt realizowany jest wsp贸lnie z Partnerami Projektu, kt贸rymi s膮 podmioty lecznicze zlokalizowane na terenie wojew贸dztwa mazowieckiego, Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego PZH-Pa艅stwowy Instytut Badawczy oraz 5 stacji pogotowia ratunkowego i transportu sanitarnego, razem 70 podmiot贸w prowadz膮cych dzia艂alno艣膰 w 75 lokalizacjach. Okres realizacji: 28.02.2020 r. 鈥 31.12.2023 r

#funduszeUE #FunduszeEuropejskie #FunduszedlaMazowsza #UEpomaga #covid19 #zosta艅domu


 Przedsi臋biorstwo Przemys艂u Spo偶ywczego PEPEES S.A.  - 艣rodki ochrony osobistej

Polski Czerwony Krzy偶 Oddzia艂 Ostr贸w Maz. ul.Widnichowska 21/1, 07-300 Ostr贸w Maz. - 艣rodki czysto艣ci

MIMAR  Maria G艂臋bocka 07-300 Ostr贸w Maz. ul.Ma艂ki艅ska 53 - maski ochronne chirurgiczne

Micha艂 Napi贸rkowski  ul.Rumu艅ska 13, 05-230 Koby艂ka - wsparcie finansowe

D偶esika Szymczyk, P臋chratka Ma艂a 38 - wsparcie finansowe, licytacja charytatywna

ZURAD Sp.z o.o.  z siedzib膮 w Ostrowi Mazowieckiej ul. Stacyjna 14 - Maseczki ochronne z w艂贸kniny medycznej certyfikowane

Justyna Zgoda   ul.Mickiewicza 8/4, 11-015 Olsztynek - wsparcie finansowe, zrzutka